Turgay KARAKURT
0 537 880 95 57
E-Mail:
sakaryadalgicpompa@gmail.com

Sondaj Ruhsat Alma İşlemleri

Sondaj Ruhsat Alma İşlemleri

Su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan Su Sondajlarına ve Artezyen Kuyularına (10m. den daha derin olanlara) D.S.İ. 167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanun gereği Yer Altı Suyu Arama ve Yer Altı Suyu Kullanma belgesi alınması zorunludur.

 

Su Sondajı veya Artezyen Kuyusu açılmadan Yer altı Suyu Arama belgesi alınır. Sondaj veya Artezyen Kuyusunun açılması işlemi Arama belgesi alındıktan sonra başlanır. Bu belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içinde kuyuların açılması gerekir.

 

Kuyular açıldıktan sonra kuyuların verimlilikleri ,  derinlikleri, kuyuların temizlik sırasında Statik ve Dinamik seviyeleri ,bunlara bağlı olarak pompa montaj derinlikleri tespit edildikten sonra kuyudan su numunesi alınır Kimyasal Analiz yaptırılarak Kullanma Belgesi hazırlanır. Kuyunun başına saat takılır, resmi çekilir sayaç numarası belgeye eklenir. Bu belge önce Jeoloji Mühendisler Odasında onaylatılır sonra D.S.İ. den geçirilerek Y.A.S. Kullanma Belgesi alınır. Bu belge ömür boyu kullanılır (Süresi yoktur.).

 

Yukarıdaki Belgeleri almayanlar kaçak kuyu açtıklarından dolayı gerek kuyuyu açarken gerekte açtıktan sonra kanunu işleme tabii tutulurlar. Kuyu açılırken veya açıldıktan sonra D.S.İ. ekipleri, Jandarma , Zabıta yada Muhtarlıklar müdahil olup gerekli işlemleri yaparak D.S.İ’ nin bölge müdürlüklerine kanunu olarak bildirirler. Sonra kanuni olarak belli olan miktarda ceza ödenir ve yeniden kuyu ruhsatları alınır ya da kuyu kapatılır.

 

Yukarıdaki ruhsatların verilmesinin amacı Yer Altındaki suların D.S.İ. tarafından ne kadar kullanılıp kullanmayacağını kontrol altında tutmak istemesi ile ilgilidir. Sondaja açık olan her yere bu belgeler D.S.İ. tarafından verilmektedir.

 

Sakarya Dalgıç Pompa, Sondaj Ruhsatı Alma İşlemleriniz için sizlere hizmet vermektedir.